Vedení účetnictví a daňové
evidence

Vedení účetnictví provádíme ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů:

 • kompletní zpracování a vedení účetnictví v souladu s platnými právními předpisy,
 • pravidelné zasílání přehledů o stavu účetnictví (cash flow, stav závazků a pohledávek),
 • vedení hlavní knihy, účetního deníku a pomocných knih (knihy faktur, evidence pohledávek a závazků),
 • evidence drobného, dlouhodobého majetku a odpisů,
 • sestavení účetní uzávěrky a závěrky,
 • jednání s úřady s možností zastupování klientů,
 • příprava podkladů třetím osobám (Český statistický úřad, banky, atd.).

Vedení daňové evidence provádíme ve smyslu zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů:

 • kompletní zpracování a vedení daňové evidence v souladu s platnými právními předpisy,
 • pravidelné zasílání přehledů o stavu podnikání (cash flow, stav závazků a pohledávek),
 • vedení deníku příjmu a výdajů, pokladní knihy a dalších pomocných knih (faktur, pohledávek a závazků, atd.),
 • evidence dlouhodobého majetku a příslušných nákladových odpisů,
 • zpracování roční účetní závěrky,
 • jednání s úřady s možností zastupování klientů,
 • příprava podkladů třetím osobám (Český statistický úřad, banky, atd.).
V případně Vašeho zájmu poskytujeme účetní poradenství. Toto poradenství se týká všech oblastí účetnictví a jejich výhodných řešeních z hlediska daňových dopadů.

Kontakt

Ing. Lukáš Duda LD Ekonom
Nová Cerekev 188
394 15 Nová Cerekev
lukas.duda@ldekonom.cz +420 728 406 409 IČ: 02561824
Odkaz profil Facebook Odkaz profil Google Plus

Napiště nám

Sledujte náš profil na Facebooku a Google+